Saltar la navegación

COMPETENCIES 2015-2016

Competències cientificotecnològiques

Els apartats següents contenen les competències bàsiques de l'area cientificotencològica del curs 2015-2016 corresponents a 4t ESO. Trobaràs respostes d'elecció múltiples en la que has de triar una resposta i respostes de selecció múltiple en que hauràs de triar més d'una resposta. Aquestes respostes seran corregides automàticament. Algunes respostes són obertes i no seran corregides automàticament.