Saltar la navegación

3. L’OBESITAT, UN PROBLEMA DE SALUT

3. L’OBESITAT, UN PROBLEMA DE SALUT

PREGUNTA 16

Pregunta

Quines són les tres causes principals que provoquen l’aparició de l’obesitat?
(Només hi ha una resposta correcta.)

Respuestas

a. La diabetis tipus 2, les malalties del cor i diferents tipus de càncer.

b. El sedentarisme, les malalties del cor i diferents tipus de càncer.

c. El sedentarisme, els mals hàbits alimentaris i els factors genètics.

d. La diabetis tipus 2, la predisposició genètica i els hàbits alimentaris.

Retroalimentación

PREGUNTA 17

Pregunta

Quines de les afirmacions següents sobre els bessons són certes?
(Marca les dues respostes correctes.)

Respuestas

a. Els bessons no idèntics s’han format a partir del mateix òvul i del mateix espermatozoide.

b. Els bessons idèntics comparteixen la mateixa bossa embrionària.

c. Els bessons no idèntics tenen els mateixos gens.

d. Els bessons idèntics tenen una probabilitat semblant de desenvolupar obesitat.

Retroalimentación

PREGUNTA 18

Un home de 35 anys té una massa corporal de 80 kg, una alçada d’1,60 m, un perímetre de cintura de 120 cm i un perímetre de maluc de 100 cm.

Fes els càlculs necessaris per justificar si podem considerar que té obesitat o no i si és probable que en un futur tingui problemes de salut.

PREGUNTA 20

PREGUNTA 21

PREGUNTA 22

Pregunta

Respuestas

a. Perquè s’ha d’igualar amb el nivell de glucosa en sang per mantenir el correcte funcionament de les cèl·lules.

b. Perquè els nivells d’insulina a la sang sempre baixen quan fem un consum elevat d’aliments molt calòrics.

c. Perquè quan la concentració de glucosa baixa, s’anul·la l’estímul per a la secreció de la insulina.

d. Perquè el pàncrees necessita una mica de temps per recuperar la capacitat de produir insulina.

Retroalimentación